เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สถิติและความน่าจะเป็น

ดาวน์โหลดนักเรียนสามารถเรียนรู้สถิติและความน่าจะเป็นโดยใช้บทเรียนออนไลน์    SAS Curriculum Pathways ในประเทศไทย ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ตรีโกณมิติ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์พื้นที่ใต้กราฟ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ประมาณเท่าไร

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์นับอย่างไร

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น